fbpx

Drogi Kliencie,
Dziękujemy za zaufanie jakim nas obdarzyłeś, powierzając nam swoje dane osobowe. Informujemy, że dokładamy wszelkich starań, aby nasza działalność była zgodna z przepisami prawa, a Twoje dane osobowe należycie chronione. W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018, zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: „RODO”), chcielibyśmy Cię poinformować o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:

Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest właściciel marki „FINANSUJEMY.TO CENTRUM FINANSOWANIA BIZNESU” WBS Consulting LTD spółka zarejestrowana w brytyjskim Companies House pod numerem 10348875 z siedzibą w Wielkiej Brytanii, Unit 4e Enterprise Court, Farfield Park, Rotherham, England, S63 5DB, zwany dalej: „Administratorem”.

Inspektor danych osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Danych Osobowych (osobę odpowiedzialną za prawidłowe przetwarzanie danych osobowych). Kontakt do inspektora: e-mail: office@wbs-consulting.eu lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Cele i podstawy przetwarzania

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

 

 1. zawarcia przez Ciebie umowy i wykonywania tej umowy (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy, której jesteś stroną lub do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy)
 2. analitycznych tj. doboru usług do potrzeb naszych klientów, optymalizacji naszych usług na podstawie przebiegu procesu obsługi sprzedaży i posprzedażowej (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes)
 3. badania satysfakcji klientów i weryfikacji jakości naszych usług (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes)
 4. prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes)
 5. wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze np. związanego z rachunkowością (podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze)

 

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:

 

 1. upoważnionym przez nas pracownikom,
 2. Bankom, których usługi są prezentowane za pośrednictwem finansujemy.to, które w zależności od charakteru współpracy mogą być także odrębnymi administratorami danych,
 3. podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych,
 4. dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych,
 5. podmiotom świadczącym nam usługi: księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe,
 6. agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych),
 7. partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą,
 8. podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

 

Okres przetwarzania danych

Okres przetwarzania Twoich danych osobowych uzależniony jest od celu ich przetwarzania, w związku z czym:

 

 1. dane osobowe związane z przygotowaniem wniosku kredytowego – przetwarzamy w okresie od przy gotowania wniosku aż do wygaśnięcia decyzji kredytowej / pozyskania dla Klienta produktu finansowego
 2. dane osobowe pozyskane poprzez formularze (Imię, Nazwisko, Email, Numer Telefonu, NIP), w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody – przetwarzamy do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie w tym celu, a przypadku przetwarzania danych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – do czasu trwania akcji marketingowych bądź do momentu wniesienia sprzeciwu
 3. dane osobowe przetwarzamy do czasu aż przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania danych osobowych.

 

Profilowanie

Korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w związku z czym możemy automatycznie dopasowywać pewne treści marketingowe do Twoich potrzeb, tj. dokonywać profilowania, wykorzystując do tego dane, które o Tobie posiadamy. W oparciu o te informacje przypisujemy Ci profil z punktu widzenia zaoferowania Ci naszych usług lub usług naszych partnerów. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dobór oferowanych Ci produktów lub usług Podejmowanie decyzji w sposób zautomatyzowany odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

Twoje prawa

Masz prawo do:

 1. żądania dostępu do Twoich danych osobowych w celu ich sprostowania
 2. usunięcia twoich danych osobowych
 3. ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 4. wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych
 5. przeniesienia danych osobowych.

 

Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, których dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego

Informacja o dobrowolności podania danych

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych danych (osobowych, danych finansowych, danych adresowych, adresu poczty elektronicznej) może uniemożliwić nam świadczenie Ci naszych usług. Jeśli masz jakiekolwiek pytania związane z ochroną Twoich danych osobowych skontaktuj się z nami pod adresem mailowym office@wbs-consulting.eu

Wykonujesz jeden z
poniższych zawodów?

Farmaceuta
Fizjoterapeuta
Kosmetolog
Lekarz
Pielęgniarka
Psycholog
Właściciel NZOZ

Lekarz
Pielęgniarka
Psycholog
Właściciel NZOZ
Adwokat
Księgowy
Notariusz
Radca prawny

Adwokat
Doradca podatkowy
Księgowy
Notariusz
Radca prawny
Właściciel biura rachunkowego

Właściciel biura rachunkowego
Architekt
Rzeczoznawca majątkowy
Tłumacz przysięgły
i inne…

Architekt
Geodeta
Informatyk
Inżynier budownictwa
Rzeczoznawca majątkowy
Tłumacz przysięgły
Zarządca nieruchomości